Informujeme Vás o dôležitých zmenách v zákonoch a ich dôsledkoch

  Kategórie:

  Výhody uplatnenia statusu mikrodaňovníka od roku 2021

  Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 301/2019 Z. z.“), bol za účelom rozvoja malých a stredných podnikov zavedený inštitút mikrodaňovníka. Postavenie mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v […]

  viac

  Daňové aspekty testovania zamestnancov na ochorenie COVID-19

  13.01.2022 / Ostatné, Účtovníctvo

  Obdobie pandémie je zadefinované v § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). Je to obdobie od 12.03.2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s […]

  viac

  Sumy daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2021 a 2022

  Zákonom č. 416/2020 Z. z. a zákonom č. 257/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Zmeny a doplnenia zákona o dani z príjmov upravujú podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus s účinnosťou od 01.07.2021, s účinnosťou od 01.08.2021 a s účinnosťou […]

  viac

  Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov u právnických osôb

  V súlade s ustanovením § 13c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je možné uplatniť daňové zvýhodnenie vo forme oslobodenia príjmov z predaja akcií alebo obchodných podielov u vybranej skupiny daňovníkov – právnických osôb. Oslobodenie podľa § 13c zákona o dani z príjmov sa nevzťahuje na fyzické osoby a obchodníkov s cennými papiermi. […]

  viac

  Dočkali sme sa? Obojstranná elektronická komunikácia od 1. januára 2022

  Finančná správa SR bude od 1. januára 2022 komunikovať s daňovými subjektami naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už nebudú daňovníci vo väčšine prípadov dostávať písomností v papierovej forme do poštových schránok, ale rozhodnutia a úradné dokumenty im bude Finančná správa SR zasielať na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), t. j. prostredníctvom „slovensko.sk“. Daňovníci […]

  viac

  Účtovné a daňové odpisy v jednoduchom účtovníctve

  Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením podrobnosti o postupoch účtovania. Opatrenie vyhlasuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznámením. Oznámenie č. 628/2007 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o […]

  viac

  Jednotný spôsob oslobodenia od dane z príjmov pri zabezpečení stravovania od 1.1.2022

  Dňa 26. októbra 2021 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Zamestnávateľ je povinný zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie: poskytovaním jedného teplého hlavného jedla […]

  viac

  Osobitné oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH

  Dňa 27. októbra 2021 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“). Novela Daňového poriadku mení a dopĺňa okrem iných aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov […]

  viac

  Novela zákona o DPH a Daňového poriadku

  Vláda SR na svojom 20 rokovaní dňa 7.júla 2021 schválila návrh zákona, ktorým sa okrem iných zákonov mení a dopĺňa aj zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) ako aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej „zákon o DPH“). Predmetný balík zákonov (parlamentná tlač 627) by po úspešnom absolvovaní celého […]

  viac

  Gastrolístky áno či nie po novom od 1.3.2021

  25.02.2021 / Mzdy, Účtovníctvo

  Ktorý variant je výhodnejší – gastrolístky alebo peniaze? Spoločnosť Audit Tax Consulting, k.s. (ATC) pre Vás pripravila stručný prehľad najdôležitejších informácií. Novela Zákonníka práce účinná od 1.3.2021 priniesla zmenu, a to možnosť poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ, ktorý neprevádzkuje vlastné stravovacie zariadenie a ani nemá zmluvný vzťah s iným zamestnávateľom, ktorý má stravovacie zariadenie, má možnosť dať […]

  viac

  Archív

  27.11.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 3/3
  27.11.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky – časť 2/3
  27.11.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové výdavky 2020 - Kedy a za akých podmienok si uplatniť daňové výdavky - časť 1/3
  12.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov
  12.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky
  12.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021
  07.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Čo prinesie koniec prechodného obdobia pre tzv. „Brexit“
  07.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom
  07.10.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Príspevky na športovú činnosť dieťaťa
  11.08.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO
  11.08.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %
  11.06.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019
  11.06.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - pandemické ošetrovné od 1. júna 2020
  29.04.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - špeciálna úprava odpočtu daňovej straty
  24.04.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - poskytovanie finančného príspevku v rámci projektu „PRVÁ POMOC“
  26.03.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - úprava podmienok nároku na nemocenské a ošetrovné
  24.03.2020 | Mzdy, Účtovníctvo KORONAVÍRUS - opatrenia v oblasti dane z príjmov
  11.02.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zmena v odpisovaní elektromobilov už aj za zdaňovacie obdobie 2019
  06.02.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zásielkový predaj z pohľadu dane z pridanej hodnoty
  21.01.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctva pre rok 2020
  16.01.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Daň z motorových vozidiel za rok 2019
  01.01.2020 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2020
  07.10.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Zníženie sadzby DPH na 10 % na vybrané druhy tovarov
  16.09.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Nové pravidlá uplatňovania DPH pri poukazoch (s účinnosťou od 1.10.2019)
  28.08.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Vzor pokladničného dokladu na predajnom mieste
  28.08.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Paušalizácia cestovných náhrad
  15.07.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Pokladnica e-kasa klient po 1. júli 2019
  19.06.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019
  15.06.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Zvýšenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy
  30.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Lehoty uchovávania účtovných záznamov (zmeny v archivácii od 1.1.2018)
  30.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Účtovné záznamy a ich formy
  23.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Výdavky na reklamné predmety
  20.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Odpočítanie dane z kúpy hnuteľného investičného majetku
  13.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Náležitosti faktúry ako účtovného a daňového dokladu
  09.05.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Poskytovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov
  12.03.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Sadzby DPH v členských štátoch EÚ podľa stavu z 1.1.2019
  23.02.2019 | Mzdy, Účtovníctvo Znížená sadzba DPH od januára 2019 nielen na ubytovacie služby
  05.12.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017
  02.12.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o DPH
  02.12.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Elektronické schránky právnických osôb
  13.10.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Záruky za colný dlh (UCC)
  13.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nárok na daňový bonus
  13.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zahraničný cestovný príkaz
  08.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zdaňovanie príležitostných príjmov
  08.09.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu
  17.08.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Povinná aktivácia schránok právnických osôb
  09.08.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Výška životného minima a exekúcie
  09.08.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Platenie odvodov v Sociálnej poisťovni SZČO od 1.7.2016
  22.07.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k VYHLÁŠKE MF SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
  22.07.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
  22.07.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť
  30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nový únijný colný kódex
  30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v kontrolnom výkaze DPH
  30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Výmaz platiteľa dane zo zoznamu rizikových platiteľov DPH
  30.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Postup správcu dane pri daňových nedoplatkoch
  05.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom od 01.01.2016
  05.05.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu od 01.01.2016
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Registrácia zahraničnej osoby po 1.1.2016
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Odpisovanie majetku po novom
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v poukázaní 2%
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nové podmienky pre vrátenie nadmerného odpočtu
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Ako uplatňovať osobitnú úpravu DPH?
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Dodatočné daňové priznanie po novom
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny a vyplnenie tlačiva daňového priznania k dani z právnických osôb za rok 2015
  21.03.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
  08.02.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nový spôsob určenia výšky niektorých pokút pri správe daní od januára 2016
  08.02.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby
  25.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby
  25.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Nové nastavenie rozsahu oprávnení autorizovaných osôb pre užívateľov obojsmernej elektronickej komunikácie Portálu FS
  07.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Platenie preddavkov na daň na rok 2016
  07.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
  07.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 - Podanie daňového priznania
  05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatnenie tvorby opravnej položky a odpisu príslušenstva pohľadávky do daňových výdavkov
  05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatňovanie výdavkov na reklamné predmety do daňových výdavkov v roku 2015
  05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Zaokrúhľovanie správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch
  05.01.2016 | Mzdy, Účtovníctvo Oznamovacia povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel
  21.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby od 01.01.2016
  21.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k obojsmernej elektronickej komunikácii medzi správcom dane a daňovým subjektom
  21.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zánik daňovej povinnosti pri dani z motorových vozidiel
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Finančná správa zverejnila tlačivá daňových priznaní pre budúci rok
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novinka vo virtuálnej registračnej pokladnici
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Overovanie identifikačných čísiel pre DPH pridelených v členských štátoch Európskej únie
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – III. časť
  01.12.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – II. časť
  21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná od 01.01.2016 – I. časť
  21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Rozšírenie skupiny výdavkov (nákladov), ktoré budú uznané za daňový výdavok až po ich zaplatení
  21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmeny v odpisoch, lízingu a uplatňovaní nákladov pre automobily zaradené do majetku firmy
  21.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Návrh novely Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o druhom kole registrácie virtuálnej pokladnice
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o oznámení k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2015
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Usmernenie k ukladaniu oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k nároku na daňový bonus po ukončení vysokej školy
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k oslobodeniu nepeňažného príjmu zo závislej činnosti od 1.1.2015 dosiahnutého formou produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o novele zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  20.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k podávaniu daňového priznania pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop
  19.10.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Usmernenie k možnosti účtovnej jednotky považovať sa za mikro účtovnú jednotku pre účtovné obdobie, ktoré začalo 1.1.2014 alebo v priebehu roka 2014
  25.05.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1. 2015
  05.05.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia k zdaňovaniu nepeňažných plnení poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi v nadväznosti na krátenie výdavkov v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
  04.05.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informacia k vypĺňaniu tlačiva „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  07.04.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Informácia o niektorých sumách potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2015
  07.04.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Spustenie virtuálnej registračnej pokladnice
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) v znení nehorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred skončením daňovej kontroly
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zníženie hranice pre výnimku pri podávaní súhrnného výkazu v štvrťročných lehotách.
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Úprava lehoty na podanie kontrolného výkazu
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zjednotenie lehoty na podávanie súhrnného výkazu aj pre daňového zástupcu
  26.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Doplnenie ustanovenia § 49 (odpočítanie dane platiteľom)
  23.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ustanovenie § 68b upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služ
  23.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ustanovenie § 68a upravuje osobitný režim zdaňovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb
  23.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zavedenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby.
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2014
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa určenia miesta dodania
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v Zákone o DPH
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 v oblasti odpisovania
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívna zmeny na rok 2015 - Kapitalizácia
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Nedaňové výdavky - zmena na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti na rok 2015 v oblasti rezerv
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa daňových/nedaňových výdavkov
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny na rok 2015 týkajúce sa úprav základu dane
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela prináša zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny v zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Ostatné legislatívne zmeny pri zdaňovaní FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Legislatívne zmeny v oblasti oslobodenia príjmov FO na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb na rok 2015
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny v oblasti zdaňovania tzv. farmaceutických spoločností a vymedzených príjemcov plnení od týchto spoločností
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zmeny vykonané úpravou v rámci finančného a operatívneho prenájmu (lízingu)
  16.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela Zákona o dani z príjmov schválená v roku 2014
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Služby podliehajúce evidencii
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - Konanie o certifikácii
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhovaná Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z.z.
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva II.
  15.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Novela Zákona o účtovníctva I.
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované ostatné opatrenia
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti použitia podielu zaplatenej dane
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti platenia preddavkov na daň a v oblasti podávania daňových priznaní
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované opatrenia v oblasti zníženia administratívnej náročnosti a oznamovacej povinnosti
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Uplatňovanie daňových výdavkov a úpravy základu dane
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Určovanie zdroja príjmov u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania FO na rok 2014
  13.03.2015 | Mzdy, Účtovníctvo Navrhované zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb

  Odborné publikovanie

  Každoročne Vám prinášame Daňového sprievodcu,v ktorom nájdete odborne spracované a prehľadne členené daňové zákony, postupy účtovania a veľa ďalšieho.

  Objednať

  Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00