Mzdy

Spracovanie miezd. Vedenie mzdovej a personálnej agendy.Vystavovanie a doručovanie všetkých dokladov za Vás a viac.

od 6,50 € / zamestnanca

  • Spracovanie miezd a personálnej agendy s odbornou starostlivosťou a znalosťami bez ohľadu na veľkosť a predmet činnosti vašej spoločnosti.
  • Dodržiavame prísne pravidlá pri nakladaní s osobnými údajmi a citlivými dátami.

  • Poskytujeme komplexný servis v oblasti personálnej agendy.
  • Zabezpečujeme celý proces nástupu nových zamestnancov či administratívu pri odchode zamestnancov vrátane pracovnoprávneho servisu a ďalšie služby.

  • Preberáme zodpovednosť za kompletnú agendu spracovania miezd.
  • Sledujeme zmeny v legislatíve, staráme sa o mzdový softvér, spracovávame mzdy, distribuujeme výplatné pásky.

  • Poskytujeme podporu managementu pri nadstavovaní odmeňovacích systémov a poradenstvo Vašim zamestnancom.

Vyplňte formulár a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

V roku 2013 sa na Slovensku viac ako 50 % daňových kontrol skončilo nálezom.

Od 1. 11. 2013 sa pokuta za nelegálne zamestnávanie zvýšila na minimálne 5 000 eur.

V roku 2013 bol na Slovensku priemerný objem nálezov na jednu daňovú kontrolu viac ako 44 000 eur.

40 % slovenských firiem sa stretlo v priebehu posledných 2 rokov s finančnými podvodmi vo svojich firmách.

S nami sa nemusíte obávať, s nami máte istotu.

Zachovávame
diskrétnosť

Vzhľadom k zameraniu činnosti našej spoločnosti zachovávame diskrétnosť a dbáme na kvalitné spracovanie údajov. Včasné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov sú pre nás samozrejmosťou.

Garantujeme
kvalitu

Výkon je zabezpečený iba ľudmi s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Vykonávame pravidelné interné školenia k legislatívnym zmenám ako aj dohľad nad ich aplikáciou v praxi. Informujeme klientov o legislatívnych zmenách.

Zvyšujeme
efektivitu

Využívame v plnej miere programové nástroje pre efektívnu činnosť outsourcingu účtovníctva a miezd pomocou on-line prístupov , importných a exportných modulov, internetbankingu, a iných nástrojov.

“Vďaka presnému výpočtu miezd a detailnému vedeniu personalistiky spoločnosťou ATC sú naši zamestnanci spokojní a my ako zamestnávateľ tiež.”

Best Caffe, s.r.o.

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00