Mzdy

Spracovanie miezd. Vedenie mzdovej a personálnej agendy.Vystavovanie a doručovanie všetkých dokladov za Vás a viac.

od 6,50 € / zamestnanca

 • Spracovanie miezd a personálnej agendy s odbornou starostlivosťou a znalosťami bez ohľadu na veľkosť a predmet činnosti vašej spoločnosti.
 • Dodržiavame prísne pravidlá pri nakladaní s osobnými údajmi a citlivými dátami.

 • Poskytujeme komplexný servis v oblasti personálnej agendy.
 • Zabezpečujeme celý proces nástupu nových zamestnancov či administratívu pri odchode zamestnancov vrátane pracovnoprávneho servisu a ďalšie služby.

 • Preberáme zodpovednosť za kompletnú agendu spracovania miezd.
 • Sledujeme zmeny v legislatíve, staráme sa o mzdový softvér, spracovávame mzdy, distribuujeme výplatné pásky.

 • Poskytujeme podporu managementu pri nadstavovaní odmeňovacích systémov a poradenstvo Vašim zamestnancom.

Vyplňte formulár a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

  ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

  V roku 2013 sa na Slovensku viac ako 50 % daňových kontrol skončilo nálezom.

  Od 1. 11. 2013 sa pokuta za nelegálne zamestnávanie zvýšila na minimálne 5 000 eur.

  V roku 2013 bol na Slovensku priemerný objem nálezov na jednu daňovú kontrolu viac ako 44 000 eur.

  40 % slovenských firiem sa stretlo v priebehu posledných 2 rokov s finančnými podvodmi vo svojich firmách.

  S nami sa nemusíte obávať, s nami máte istotu.

  Zachovávame
  diskrétnosť

  Vzhľadom k zameraniu činnosti našej spoločnosti zachovávame diskrétnosť a dbáme na kvalitné spracovanie údajov. Včasné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov sú pre nás samozrejmosťou.

  Garantujeme
  kvalitu

  Výkon je zabezpečený iba ľudmi s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Vykonávame pravidelné interné školenia k legislatívnym zmenám ako aj dohľad nad ich aplikáciou v praxi. Informujeme klientov o legislatívnych zmenách.

  Zvyšujeme
  efektivitu

  Využívame v plnej miere programové nástroje pre efektívnu činnosť outsourcingu účtovníctva a miezd pomocou on-line prístupov , importných a exportných modulov, internetbankingu, a iných nástrojov.

  “Vďaka presnému výpočtu miezd a detailnému vedeniu personalistiky spoločnosťou ATC sú naši zamestnanci spokojní a my ako zamestnávateľ tiež.”

  Best Caffe, s.r.o.

  Adresa

  Audit Tax Consulting, k.s.
  Bajkalská 19B
  832 15 Bratislava
  IČO: 35858907

  Kontakt

  ATC@ATC.SK
  +421 903 414 881
  8:00 – 17:00