Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva, miezd, účtovný dohľad a viac.Flexibilné riešenia, ktoré pružne reagujú na Vaše požiadavky.

od 75 € / mesačne

  • Zabepečíme kompletný servis v oblasti ekonomického riadenia podniku.
  • Komplexné vedenie účtovníctva, miezd a personalistika.
  • Odborná podpora ekonomického útvaru klienta vo forme osobných, telefonických konzultácií, ako aj promptných vybavení prostredníctvom e-mailu.

  • Nezáleží na tom či ste živnostník, alebo veľká spoločnosť.
  • Pre každého máme ideálny balík služieb, ktorý bude vyhovovať Vašim predstavám.

  • Splnením zákonom stanovených povinností sa naša práca nekončí.
  • Vypracujeme finančnú správu, identifikujeme rizikové miesta a ponúkneme ideálne riešenia.

  • Vaše účtovníctvo môžete mať k dispozícii kdekoľvek, kde je pripojenie k internetu.
  • Vaše dáta v bezpečí, priebežne aktualizovné a pre Vás kedykoľvek dostupné.

Viac o online účtovníctve

Chcete viac informácií?

V roku 2013 sa na Slovensku viac ako 50 % daňových kontrol skončilo nálezom.

Od 1. 11. 2013 sa pokuta za nelegálne zamestnávanie zvýšila na minimálne 5 000 eur.

V roku 2013 bol na Slovensku priemerný objem nálezov na jednu daňovú kontrolu viac ako 44 000 eur.

40 % slovenských firiem sa stretlo v priebehu posledných 2 rokov s finančnými podvodmi vo svojich firmách.

S nami sa nemusíte obávať, s nami máte istotu.

Preberáme
zodpovednosť

Vzhľadom k zameraniu činnosti našej spoločnosti preberáme zodpovednosť voči klientom za profesné pochybenie primeraným poistným krytím. Preto sa daňových kontrol nemusíte obávať.

Garantujeme
kvalitu

Výkon je zabezpečený iba ľudmi s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Vykonávame pravidelné interné školenia k legislatívnym zmenám ako aj dohľad nad ich aplikáciou v praxi. Informujeme klientov o legislatívnych zmenách.

Zvyšujeme
efektivitu

Využívame v plnej miere programové nástroje pre efektívnu činnosť outsourcingu účtovníctva a miezd pomocou on-line prístupov , importných a exportných modulov, internetbankingu, a iných nástrojov.

“Našou základnou požiadavkou na účtovnú spoločnosť pri vedení účtovníctva a miezd je odbornosť, individuálny prístup a kvalita služieb. Túto požiadavku už dlhodobo spĺňa spoločnosť ATC, a preto sme maximálne spokojní s ich službami.”

Martin Mravec GfK, s.r.o.

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Bajkalská 19B
832 15 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00