Audit

Overenie správnosti údajov v účtovnej uzávierke, odborné konzultácie,poradenské služby pre zlepšenie interných procesov a viac.

Audit – overenie účtovnej uzávierky od 300 €

 • Overenie účtovnej závierky.
 • Transformácia účtovných výkazov podľa IFRS.
 • Uisťovacie služby a audit finančných prostriedkov z podporných programov.
 • Due diligence.
 • Zostavenie výkazu cash flow.

 • Vydaním správy audítora sa naša práca nekončí.
 • Poskytneme Vám aj poradenské služby, spoluprácu pri zostavovaní účtovnej uzávierky a výročnej správy.
 • Zostavenie výkazu cash flow.

 • Spoluprácou so skúsenými daňovými poradcami a certifikovanými účtovníkmi vám vieme poskytnúť promptné riešenia v závislosti od vašich individuálnych potrieb.

 • Komunikujeme v anglickom aj nemeckom jazyku.
 • Informujeme o legislatývnych zmenách.
 • Sme nápomocní pri ukladaní dokumentov do registra.

Vyplňte formulár a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

  ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

  V roku 2013 sa na Slovensku viac ako 50 % daňových kontrol skončilo nálezom.

  Od 1. 11. 2013 sa pokuta za nelegálne zamestnávanie zvýšila na minimálne 5 000 eur.

  V roku 2013 bol na Slovensku priemerný objem nálezov na jednu daňovú kontrolu viac ako 44 000 eur.

  40 % slovenských firiem sa stretlo v priebehu posledných 2 rokov s finančnými podvodmi vo svojich firmách.

  S nami sa nemusíte obávať, s nami máte istotu.

  Preberáme
  zodpovednosť

  Vzhľadom k zameraniu činnosti našej spoločnosti preberáme zodpovednosť voči klientom za profesné pochybenie primeraným poistným krytím. Preto sa daňových kontrol nemusíte obávať.

  Garantujeme
  kvalitu

  Náš tím tvoria certifikovaní experti ACCA pre Medzinárodné účtovné štandardy IFRS ako aj certifikovaní audítori v zmysle medzinárodných audítorských štandardov. Poskytujeme efektívne, kvalitné a vysoko profesionálne služby.

  Dlhoročná
  dôvera

  Dlhoročne spokojní klienti sú našou vizitkou. Našou prednosťou je možnosť poskytnúť komplexné služby pod jednou strechou.

  “V súčasnosti sa firmy stretávajú s čoraz prísnejšími požiadavkami na dodržiavanie zákonných požiadaviek a predpisov. Ja vnímam úlohu auditu takto: poskytnúť nezávislý názor, kvalitné a aktuálne informácie, identifikovať riziká a možnosti ich efektívneho riadenia a tiež je to spôsob zvyšovania dôveryhodnosti spoločnosti. Toto všetko nám spolupráca s audítormi z ATC zabezpečila.””

  Marian Hitka Grenkeleasing, s.r.o.

  Adresa

  Audit Tax Consulting, k.s.
  Bajkalská 19B
  832 15 Bratislava
  IČO: 35858907

  Kontakt

  ATC@ATC.SK
  +421 903 414 881
  8:00 – 17:00