Online účtovníctvo

Prístup z každého zariadenia s pripojením na internet kdekoľvek ste.

Výsledovka a súvaha – zobrazenie štruktúry príjmov a výdavkov v reálnom čase alebo detailné zhrnutie obratov a nákladov v rôznych obdobiach podnikania, s podrobným výpisom položiek pri jednotlivých účtoch

Fakturácia a Saldokonto – Možnosť jednoduchého vytvárania faktúr, ktoré sa automaticky preklápajú do ekonomického systému POHODA. Získate podrobný prehľad vystavených a prijatých faktúr na pár klikov, ktorý ponúka detailné informácie o jednotlivých dokladoch, položkách, dodávateľoch, odberateľoch či stave uhradenia dokladov

Nenáročné zasielanie upomienok vďaka predpripraveným šablónam, ktorých obsahom je výpis s celkovou dlžnou čiastkou. Možnosť vytvárať čiastočné alebo hromadné príkazy spracovateľné bankou prostredníctvom internet bankingu.

Zlepšenie prehľadu o zamestnancoch, informácie z pracovnej zmluvy, vyplnené pásky na stiahnutie online, zostatok dovolenky a historický vývoj mzdy

Vyskúšajte si online účtovníctvo na vzorovej firme

  ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

  Výsledovka a Súvaha

  Štandardizované alebo na mieru upravené reporty z výsledkov Vášho účtovníctva môžete mat s aplikáciou Administration Accounting App stále po ruke. Poznajte štruktúru Vašich príjmov a výdajov v reálnom čase. Prostredníctvom jednoduchej prehľadnej tabuľky si viete pozrieť detailnú skladbu Vašich obratov a nákladov v rôznych obdobiach Vášho podnikania.

  Ak nerozumiete štandardným účtovníckym reportom, pomocou aplikácie získate prístup k reportu z Vašich účtovných dát na mieru. Výpočet nákladov či výnosov podľa rôznych kritérií, kategorizácia, či výpočet marže sú len jedny z mála vecí, ktoré Vám v rámci pokročilého reportingu aplikácia ponúka.

  Saldokonto a fakturácia

  Najdôležitejšie informácie v spoločnosti sú práve tie, ktoré sa týkajú toku finančných prostriedkov. Aplikácia, prostredníctvom prijatých a vystavených dokladov, disponuje všetkými potrebnými údajmi, aby Vám mohla poskytnúť prehľadné Saldokonto - teda rozdiel medzi Vašimi pohľadávkami a záväzkami v reálnom čase. Na základe dostupných dát môžete robiť lepšie a múdrejšie podnikateľské rozhodnutia.

  • podrobný prehľad vystavených a prijatých faktúr
  • možnosť vystavovania faktúr priamo v aplikácií - faktúry sú importované priamo do pohody
  • možnosti pokročilej filtrácie, vyhľadávania a zoradenia dokladov
  • detailné informácie o jednotlivých dokladoch, položkách a dodávateľoch
  • informácie o zaúčtovaní a stave uhradenia dokladov

  Platobné príkazy a upomienky

  Prečo strácať drahocenný čas, ktorý môžete venovať svojmu podnikaniu na administratívu? Nestrácajte čas písaním upomienok neplatičom, či zdĺhavým úhradám individuálnych dokladov. Aplikácia Vám umožňuje zasielať rôzne druhy upomienok prostredníctvom pripravených šablón. Rovnako Vám umožňuje generovať hromadné platobné príkazy, ktoré sú jednoducho spárovateľné s Vašou bankou, prostredníctvom internet bankingu.

  • jednoduchý systém zasielania upomienok za neuhradené doklady
  • možnosť zasielania sumárnych upomienok na pár klikov
  • možnosť exportovať hromadné platobné príkazy pre úhrady cez internet banking
  • využiteľnosť pri úhrade výplat zamestnancov
  • možnosť sledovať počet zalsaných upomienok a ich históriu

  Personalistika

  Máte problémy udržiavať údaje o svojich zamestnancoch aktuálne a nemáte ich vždy k dispozicii? Aplikácia Vám rieši aj tento problém. Modul HR Vám poskytne všetky existujúce informácie o zamestnancoch v prehľadnej forme. Vždy tak budete mať možnosť nahliadnuť do karty zamestnanca a získať potrebné údaje. Či sa jedná o číslo účtu alebo kompletný historický prehľad mzdy - v aplikácií nájdete to čo potrebujete, v tom správnom čase

  • zoznam a detailný popis zamestnancov spoločnosti
  • všetky informácie o osobách v elektronickej forme a na jednom mieste
  • možnosť stiahnutia výplatných pások online
  • možnosť sledovania historického vývoja mzdy a nákladov na zamestnanca

  Vyplňte formulár a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

   ÚčtovníctvoMzdyDaňové poradenstvoAudit

   V roku 2019 sa na Slovensku viac ako 50 % daňových kontrol skončilo nálezom.

   V roku 2019 bol na Slovensku priemerný objem nálezov na jednu daňovú kontrolu viac ako 44 000 eur.

   40 % slovenských firiem sa stretlo v priebehu posledných 2 rokov s finančnými podvodmi vo svojich firmách.

   S nami sa nemusíte obávať, s nami máte istotu.

   Preberáme
   zodpovednosť

   Vzhľadom k zameraniu činnosti našej spoločnosti preberáme zodpovednosť voči klientom za profesné pochybenie primeraným poistným krytím. Preto sa daňových kontrol nemusíte obávať.

   Garantujeme
   kvalitu

   Výkon je zabezpečený iba ľudmi s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Vykonávame pravidelné interné školenia k legislatívnym zmenám ako aj dohľad nad ich aplikáciou v praxi. Informujeme klientov o legislatívnych zmenách.

   Zvyšujeme
   efektivitu

   Využívame v plnej miere programové nástroje pre efektívnu činnosť outsourcingu účtovníctva a miezd pomocou on-line prístupov , importných a exportných modulov, internetbankingu, a iných nástrojov.

   “Našou základnou požiadavkou na účtovnú spoločnosť pri vedení účtovníctva a miezd je odbornosť, individuálny prístup a kvalita služieb. Túto požiadavku už dlhodobo spĺňa spoločnosť ATC, a preto sme maximálne spokojní s ich službami.”

   Martin Mravec GfK, s.r.o.

   Adresa

   Audit Tax Consulting, k.s.
   Bajkalská 19B
   832 15 Bratislava
   IČO: 35858907

   Kontakt

   ATC@ATC.SK
   +421 903 414 881
   8:00 – 17:00