Ponúkame Vám

Vedenie účtovníctva, účtovný dohľad a viac. Flexibilné riešenia, ktoré pružne reagujú na Vaše požiadavky.

Spracovanie miezd.Vedenie mzdovej a personálnej agendy.Vystavovanie a doručovanie všetkých dokladov a potvrdení za Vás.Poradenstvo a viac.

Vypracovanie daňových priznaní, zastupovanie pred daňovým úradom, odborné konzultácie a viac.

Overenie správnosti údajov v účtovnej uzávierke, odborné konzultácie, poradenské služby pre zlepšenie interných procesov a viac.

Certifikáty

Člen medzinárodnej siete

The Internation Accounting Group

Napíšte nám a my Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

Účtovníctvo Mzdy Daňové poradenstvo Audit 

“Naši skúsení kolegovia poznajú účtovné, daňové a audítorské predpisy, pričom primárne sledujú najmä riziká, ktorými sú naši klienti vystavení. Správne zaúčtujeme, overíme správnosť údajov vykázaných v účtovnej závierke, ale taktiež poskytneme množstvo odporúčaní, ako ďalej zlepšiť interné procesy, účtovné vykazovanie a kontrolný systém.””

Artúr Oberhauser AUDIT TAX CONSULTING, k.s.

Adresa

Audit Tax Consulting, k.s.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
IČO: 35858907

Kontakt

ATC@ATC.SK
+421 2 50 22 94 11
8:00 – 17:00